Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Ceepos-verkkomaksu

Rekisterin pitäjä

Nimi (y-tunnus): Ammattiopisto Spesia Oy (2811092-2)

Osoite: Mannilantie 27, 04400 Järvenpää

Puhelinnumero: 010 608 4000

Sähköpostiosoite: spesia@spesia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiina Viita-aho

Osoite: Opintie 2, 76100 Pieksämäki Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite: tiina.viita-aho@spesia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. maksujen oikean kohdistamisen, postittamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen sekä raportoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

Rekisterin tietosisältö

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Tilausrekisteri: maksunumero, tilatut tuotteet ja niiden lisätiedot.

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Tilaustiedot säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkomaksuliittymään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus. Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.

Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.

Ohjelmiston toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen

Henkilötietojen tullessa ulkopuolisesta järjestelmästä henkilötietojen käsittelemisen hyväksyminen hoidetaan verkkokauppajärjestelmän ulkopuolella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä Ammattiopisto Spesian verkkosivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti: https://www.spesia.fi/tietoaspesiasta/tietosuoja/

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyynnöt tulee tehdä Ammattiopisto Spesian verkkosivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti: https://www.spesia.fi/tietoaspesiasta/tietosuoja/

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.